De Amsterdamse haven hoort onlosmakelijk bij de stad Amsterdam. Het heeft de stad mede groot gemaakt door ligging, kennis en samenstelling van bedrijvigheid. De komende jaren maakt de haven een grote transitie door om als ‘batterij van de regio’ de stad te willen voorzien van schone energie. Hoe? Door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. En door in te zetten op meer duurzame en circulaire bedrijvigheid. Ook biedt de haven ruimte voor de groeiende stad als plek om te wonen en te werken.

 

De Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven is een internationaal centrum van handel, logistiek en productie. Strategisch gelegen aan de Noordzee, verbonden met het Amsterdam-Rijnkanaal en daarmee dicht bij grote Europese markten en productiecentra.

Al acht eeuwen is de haven een bron van werk en welvaart voor de regio. Het havengebied is behalve een modern logistiek centrum, een belangrijke vestigingslocatie voor enkele belangrijke basisindustrieën, zoals metaal, voedingsmiddelen en de chemische industrie. Ook zien we er groeiende bedrijvigheid in de ‘maakindustrie’: enkele grote scheepswerven van naam bouwen en renoveren grote zeeschepen. Zoals ze dat eigenlijk al eeuwen doen, sinds de bouw van VOC schepen.

Kortom, een haven om trots op te zijn! En wij zijn er net zo trots op om u mee te nemen aan boord en u de haven te laten zien.

Kolenvrij in 2030

Voor het opwekken van elektriciteit komen er voldoende alternatieven op de markt. Als gevolg daarvan bereidt het havenbedrijf zich voor op een kolenvrije toekomst vanaf 2030.

Ondanks de overgang naar nieuwe energiebronnen, blijven fossiele brandstoffen voorlopig nog een belangrijke rol spelen. De bestaande olieterminals investeren verder in verduurzaming en zo schoon mogelijke overslag van olie door middel van nieuwe technieken. Dankzij de kennis en infrastructuur van deze bedrijven kan er geïnvesteerd worden in het verwerken van duurzame energiestromen en biobrandstoffen.

De energietransitie

Om de haven schoner te laten werken en produceren is er ingezet op circulaire productie & energietransitie. Zo maakt het Afval Energiebedrijf nieuwe energie uit vuilverbranding. De rioolzuivering van Waternet is verplaatst naar het havengebied. En veel bedrijven hergebruiken afval om er nieuwe grondstoffen van te maken. Van autobanden tot rubbergranulaat, van groenafval tot compost. Van grote waarde voor de metropoolregio!

Het havenbedrijf investeert samen met de gemeente en haar partners in de productie van duurzame elektriciteit (onder andere zon en wind), biobrandstoffen en de ontwikkeling van elektriciteitsopslag.

Haven van de toekomst

Om nu al in te spelen op toekomstige ontwikkelingen zijn vernieuwende dienstverlening en technieken nodig. Het havenbedrijf werkt samen met verschillende partijen aan:

 • Ruimte voor startups
  De haven maakt volop ruimte voor start- en scale ups op het gebied van nieuwe circulaire en biobased brandstoffen. De havenincubator Prodock wordt uitgebreid met een tweede vestiging.
 • Digitale haven
  Door slim gebruik te maken van data kan het scheepvaartverkeer sneller, slimmer en schoner afgehandeld worden. Door de inzet van sensoren is er beter inzicht in de bezetting van kades, boeien en ligplaatsen. Wat winst oplevert qua tijd, brandstof en doorstroming en minder uitstoot.
 • Greenlane
  Bedrijven met duurzame, vernieuwende concepten krijgen de ruimte. Voor deze bedrijven wordt de groene loper uitgelegd door het aanvragen van vergunningen sneller en makkelijker te maken.
 • Grotere schepen, schonere schepen
  Sinds 2016 wordt door stad, regio en Rijk gewerkt aan een nieuwe, grotere zeesluis bij IJmuiden. Hiermee zijn de havens ook voor de steeds grotere schepen toegankelijk. De Zeesluis IJmuiden zal begin 2022 gereed zijn.

Aanbod Havenrondvaarten

2 uur durende havenrondvaart

Tijdens een 2 uur durende rondvaart wordt u onderdeel van het heden, verleden en de toekomst van de Amsterdamse haven. De plek waar alles groots en meeslepend is.

Brunchen in de haven

Stap aan boord van de nieuwe havenrondvaart van Amsterdam Boat Cruises, officieel partner van Port of Amsterdam en leer de haven van Amsterdam kennen tijdens een heerlijke brunch.

High-Beer op z’n Amsterdams

Beleef de Amsterdamse haven van dichtbij onder het genot van een heerlijke High-Beer op z’n Amsterdams.

Rondvaart naar de Zaanse Schans

Ervaar ons mooie Nederlandse cultureel erfgoed in de Zaanstreek per boot en te voet, een fantastische ervaring!

High-Wine op z’n Amsterdams

Beleef de Amsterdamse haven van dichtbij onder het genot van een heerlijke High-Wine op z’n Amsterdams.

Thematische vaarten

Een moderne haveninfrastructuur, ultramoderne circulaire economie-ondernemingen en veel ruimte om te groeien. Port of Amsterdam biedt de fundering waarop start-ups, scale-ups en intensievere projecten en bedrijven hun volgende stap richting een wereld zonder afval kunnen rusten.

Bij Port of Amsterdam geloven ze dat de circulaire economie de toekomst voor bedrijven en industrie is. De circulaire economie is dan ook een focuspunt in de strategie van Port of Amsterdam. Ter ondersteuning van innovatieve nieuwe oplossingen breiden zij continu hun infrastructuur en faciliteiten uit.

Het doel van Port of Amsterdam is om de belangrijkste circulaire economie hotspot van Europa te worden.

Amsterdam Boat Cruises biedt in samenwerking met Amports en Port of Amsterdam op aanvraag van bedrijven, reisbureaus, touroperators, scholen en universiteiten speciale thematische vaarten aan op het gebied van o.a. Cacao, Energie transitie/circulaire haven, Agribulk, Olie, Urban Architecture, Staal etc etc)

Onder leiding van een ‘professional’ maken wij een mooie rondvaart door de haven en komt u alles te weten over desbetreffend thema.
De rondvaart kan desgewenst worden uitgebreid met een bezoek aan een thema gerelateerd bedrijf.

De Thematische vaarten worden uitsluitend op aanvraag en op basis van beschikbaarheid uitgevoerd.

Amsterdam Boat Cruises